in

วิธีใช้ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และการอ่านค่าที่ถูกต้อง

เป็นเครื่องมือวัดละเอียด ซึ่งสามารถใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของวัสดุทรงกระบอกกลม ความยาว หรือความหนาของชิ้นงาน และระยะลึก

โครงสร้าง เวอร์เนียคาลิปเปอร์

ประกอบด้วยสเกลหลัก ปากวัดนอกตายตัวและเคลื่อนที่อยู่ด้านล่างของเวอร์เนีย ปากวัดในตายตัวและเคลื่อนที่อยู่ด้านบนของเวอร์เนีย และก้านวัดลึกที่ติดกับสเกลเวอร์เนีย และเลื่อนไปตามสเกลหลัก สเกลเวอร์เนีย อาจจะมีหน่วยวัดเมตริกอยู่ด้านล่างของสเกลเลื่อน มีความละเอียดแม่นยำตั้งแต่ 1/10 มิลลิเมตร (0.1มิลลิเมตร) ถึง 1/50 มิลลิเมตร (0.02 มิลลิเมตร) และหน่วยวัดอังกฤษอยู่บนสเกลเลื่อน มีความละเอียดแม่นยำถึง 1/1000 นิ้ว (0.001 นิ้ว)

การแบ่งสเกลของ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 

จะใช้ค่าความแตกต่างระหว่างสเกลหลักและสเกลเวอร์เนีย

 1. เวอร์เนียคาลิเปอร์ละเอียด 1/10 มิลลิเมตร (0.1มิลลิเมตร)
 2. เวอร์เนียคาลิเปอร์ละเอียด 1/20 มิลลิเมตร (0.05 มิลลิเมตร)
 3. เวอร์เนียคาลิเปอร์ละเอียด  1/50 มิลลิเมตร (0.02 มิลลิเมตร)
 4. เวอร์เนียคาลิเปอร์ละเอียด  1/1000 นิ้ว (0.001 นิ้ว)
 5. เวอร์เนียคาลิเปอร์ละเอียด  1/128 นิ้ว

วิธีการใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ความถูกต้องของการวัดเมื่อใช้เวอร์เนียจะขึ้นอยู่กับทักษะของผู้วัด การจับเวอร์เนียให้ถูกต้องและใช้อย่างถูกวิธีกับชิ้นงานรูปทรงต่างๆ

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
วิธีการใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 

วิธีการจับและใช้

ใช้มือขวาจับตรงบริเวณก้านสเกลหลัก และใช้หัวแม่มือดันที่ปุ่มเลื่อนสเกลเวอร์เนียเพื่อเลื่อนปากวัดเข้าออก และกดปากวัดให้ติดกับชิ้นงานด้วยแรงกดที่พอดีและตั้งฉาก ใช้สายตาอ่านค่าหลัก การมองเห็นสเกลเยื้องหรือเอียงจะทำให้อ่านค่าพลาดได้

 1. การวัดนอก นำเวอร์เนียไปคร่อมชิ้นงานที่จะวัด โดยให้ชิ้นงานอยู่ตรงกลางของปากวัด และให้ผิวหน้าของชิ้นงานสัมผัสกับปากวัดด้วยแรงกดที่เหมาะสมและตั้งฉากกับชิ้นงาน
 2. การวัดใน ใส่ปากวัดในเข้าไปในชิ้นงานให้ลึกที่สุด และตั้งฉากกับชิ้นงานอ่านค่าขณะที่ปากวัดในของเวอร์เนียร์อยู่ในตำแหน่งของกึ่งกลางของกระบอกลมหรือล็อคสเกลเวอร์เนีย
 3. การวัดลึก ให้ปลายของตัวเวอร์เยียร์ติดกับขอบชิ้นงาน แล้วปรับเลื่อนก้านวัดลึกเข้าไปจนถึงก้นของชิ้นงานโดยไม่เอียงตัวเวอร์เนียไปมา และให้ขนานกับชิ้นงาน
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
วิธีการใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์

การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ขณะที่ปากวัดของวอร์เนียร์คาลิเปอร์ติดกัน ขีด 0 ของสเกลเวอร์เนียจะตรงกับขีด 0 บนสเกลหลักเมื่อเลื่อนตัวสเกลเวอร์เนียออกไปเพื่อวัดขนาดของชิ้นงาน ให้ดูที่ขีด 0 บนสเกลเวอร์เนียร์ว่าตรงกับขีดใดบนสเกลหลัก ให้อ่าน ณตำแหน่งนั้น แล้วบวกกับขีดบนสเกลเวอร์เนียร์ที่ตรงกับขีดสเกลหลัก

ดิจิตอล เวอร์เนียคาลิปเปอร์

ซึ่งใช้จอแสดงผลดิจิตอลอิเล็กเทอร์นิกส์แทนไดอัลเวอร์เนียคาลิเปอร์ โดยสามารถอ่านที่วัดได้เป็นค่าเดียวดิจิตอลเวอร์เนียบางรุ่นสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดระหว่างหน่อวยเมตริกและหน่วยอังกฤษ ดิจิตอลเวอร์เนียจะมีคุณลักษณะที่สามารถเก็บค่าของการวัดไว้ได้ เมื่อทำการวัดในบริเวณที่ไม่สามารถมองเห็นค่าของการวัดได้

เวอร์เนียร์ไฮเกจ

ไดอัล เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 

แบบกลไก มีทักษะในการวัดและอ่านค่า แต่ไดอัลเวอร์เนียคาลิเปอร์จะอ่านค่าส่วนที่ละเอียดสุดท้ายของหน่วยมิลลิเมตร หรือหน่วยนิ้วบนหน้าปัดได้ง่าย ตัวหน้าปัดของตัวนี้จะมีขนาดเล็ก และมีเฟืองขับเข็มที่ชี้แม่นยำบนหน้าปัดทรงกลมที่สามารถอ่านค่าการวัดละเอียดได้โดยตรง

เวอร์เนียร์ไฮเกจ
ไดอัล เวอร์เนียคาลิปเปอร์

เวอร์เนียไฮเก

เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ทำเครื่องหมายกำหนดความสูงหรือร่างแบบ ปรับแต่งหรือวัดความสูงของชิ้นงาน โดยเหล็กขีดที่มีปลายแหลมทำจากเหล็กกล้าจะเป็นตัวขีดเส้น โดยจะใช้ด้านล่างสุดของเหล็กเป็นฐานอ้างอิงหรือระดับ เวอร์เนียไฮเกจจะมีน็อตปรับสเกลหลักขึ้นด้านบน เพื่อปรับเหล็กขีดและสเกลหลักให้มีสเกลตรงกับฐานอ้างอิง

เวอร์เนียร์ไฮเกจ
เวอร์เนียไฮเกจ

วิธีการบำรุงรักษา

 1. ทำความสะอาดและปัดผงฝุ่นออกจากผิวหน้าบนสเกลและขอบของพื้นผิวเลื่อนไปมา เพื่อสามารถเลื่อนไปมาได้สะดวก
 2. ต้องแน่ใจว่าเส้น 0 ตรงกันเมื่อปาดวัดปิดสนิทและไม่มีแสงลอดได้ระหว่างปากวัดเมื่อส่งกับแสงสว่าง
 3. ใช้น้ำมันทำความสะอาดแกนสเกล ถ้าไม่มีน้ำมันหลงเหลืออยู่อาจจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนผิวเลื่อนได้
 4. การใช้เวอร์เนียหรือไมโครมิเตอร์วัดงานบนเครื่องกลึง ต้องให้แน่ใจว่าชิ้นงานที่หมุนได้ หยุดสนิทแล้ว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 5. ทำความสะอาดผิวหน้าของเครื่องมือวัดและที่ผิวหน้าของชิ้นงาน เพื่อไม่ให้ค่าการวัดผิดพลาดที่เกิดจากสิ่งสกปรก หรือละออง
 6. ไม่วางเครื่องมือวัดละเอียดร่วมกับเครื่องมืออื่นๆเช่น เครื่องมือตัด ตะไบ ค้อน และดอกสว่าน เพราะอาจจะเกิดการกระแทกขึ้นมา
 7. ใช้เครื่องมือวัดให้ตรงจุดประสงค์ เครื่องมือวัดละเอียดไม่ควรใช้แทนเครื่องมืออื่นๆ เช่น ไม้เวอการรักษาเวอร์เนีย คาลิปเปอร์เป็นไม้บรรทัดขีดเส้น
 8. การรักษาอุณหภูมิ รักษาเครื่องมือวัดละเอียดและชิ้นงานไม่ให้มีอุณหภูมิสูงมากจนเกินไป เช่นไม่ควรวางไว้ที่แสงแดด เพราะจะทำให้เครื่องมือวัดและชิ้นงานเกิดการขยายตัว
 9. เครื่องมือวัดละเอียด ไม่ควรวางอยู่ใกล้พื้นแม่เหล็กเช่น โต๊ะทำงานแม่เหล็ก เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดูดติด
 10. เมื่อเครื่องมือวัดละเอียดเกิดผิวหยาบ บิดเบี้ยว เป็นสนิม ไม่ควรซ่อมเอง ควรส่งไปศูนย์ซ่อม
 11. ผู้ใช้งานควรทำความสะอาดเครื่องมือวัดละเอียดหลังการใช้งาน เครื่องมือวัดที่ไม่ใช่เหล็กกล้าไร้สนิมให้ทาหรือแต้มด้วยน้ำมันป้องกันสนิม และเก็บไว้ในกล่อง ที่แห้ง
 12. เครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้มานานควรจะสอบเทียบกับแท่งมาตรฐาน หรือ ส่งไปทำการปรับและสอบเทียบกับสถาบัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
เช็ดทำความสะอาด

ข้อควรระวังในการใช้ เวอร์เนียไฮเกจ

 1. ต้องแน่ใจว่าเส้นที่ขีดบนชิ้นงาน ชัดเจน ถ้าไม่ชัดเจนให้ลบออกด้วยหินขัด
 2. รักษาความสะอาดของสปิงของเสื้อสเกลเลื่อนและหัวของสเกลหลักให้สะอาด
 3. ขันน็อตยึดเสื้อสเกลเลื่อนให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนขณะขีดเส้น
 4. ให้ใช้ตัวป้อนวัดละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งสุดท้ายถูกต้อง
 5. ต้องอ่านสเกลในตำแหน่งตั้งฉากกับสเกลหลักและสเกลเลื่อนเท่านั้น

เช็คราคา เวอร์เนีย ทุกรูปแบบ

What do you think?

-3 Points
Upvote Downvote

Written by admin_measuring

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0
ไดอัลเกจ

4 เครื่องมือ พื้นฐานการวัด ทั่วไป