in

ฟิลเลอร์เกจ (Feeler gauge) เครื่องมือวัดสำหรับวัดเกลียว

ฟิลเลอร์เกจ

ฟิลเลอร์เกจ คืออะไร

ฟิลเลอร์เกจ (Feeler gauge) เป็นหนึ่งในเครื่องมือวัดที่จะทำให้งานคุณง่ายขึ้นเป็นแผ่นเหล็กกล้าบางๆ ที่มีความหนาขนาดแตกต่างกัน หรือเป็นลวดเหล็กกล้าซึ่งจะมีขนาดติดไว้บนแผ่นฟิลเลอร์เกจ ใช้วัดช่องว่างระหว่างชิ้นส่วน 2 ชิ้นที่อยู่ติดกัน เช่น ระยะห่างลิ้น และช่องว่างปากแหวน ตัวตัดเกลียวในหรือดอกต๊าป ใช้ตัดเกลียวน็อต ตัวเมียที่มีระยะพิตซ์เดียวกับโบลต์ ตัวผู้ และตัวเกลียวนอกเรียกว่า ดาย ใช้สร้างตัดเกลียวโบลต์ที่มีระยะพิตช์เดียวกับตัวน็อต

ฟิลเลอร์เกจ วัดเกลียวใน

หรือดอกต๊าป ใช้สำหรับเกลียวในซึ่งใน 1 ชุด จะประกอบด้วยต๊าป 3 ตัวได้แก่ แบบเรียว แบบปลั๊ก และ แบบบอตทอม ตามลำดับในการตัดเกลียว ขั้นตอนในการตัดเกลียว  ต้องทราบขนาดของน็อตและระยะพิตช์เพื่อกำหนดขนาดความโตของรูที่จะทำเกลียวใน ถ้ารูเล็กไปจะทำให้ดอกต๊าปอัดแน่นและหักคาในรู ถ้ารูมีขนาดโตไปก็จะทำให้หลวม

ฟิลเลอร์เกจ
ฟิลเลอร์เกจ ตัวตัดเกลียวใน

วิธีใช้ ฟิลเลอร์เกจวัดเกลียวใน
เมื่อต้องการเจาะรูและทำเกลียวใน จำเป็นจะต้องรู้ขนาดของเกลียวและระยะพิตช์ที่ถูกต้องสำหรับการทำเกลียว เรียกว่ารูนำร่องเกลียวใน ขนาดของรูเจาะและการทำเกลียวต่างๆที่แสดงในตารางใช้ดอกต๊าปแบบเรียวเพื่อสร้างเกลียวเริ่มต้นผ่านรู สังเกตว่าดอกต๊าปจะมีความเรียวค่อยๆ ลาดยาวเพื่อยอมให้สร้างเกลียวเริ่มต้นง่ายทำให้มีร่องเกลียวตื้นๆเกิดขึ้น โดยหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งต๊าปแน่นมากๆแล้วใช้ฉากจับและปรับดอกต๊าปจนได้ฉากกับชิ้นงาน
1. ขั้นตอนต่อไปใช้ดอกต๊าปแบบปลั๊กทำเกลียว เพื่อแบ่งแนวเกลียวให้ละเอียดขึ้นตลอดรู
2. ขั้นตอนสุดท้าย ใช้ดอกต๊าปแบบบอตทอม เพื่อตัดสร้างเกลียวอย่างสมบูรณ์ตลอดจนถึงกับของรู

ฟิลเลอร์เกจ
มักใช้วิธีใช้ ฟิลเลอร์เกจวัดเกลียวใน วัดความลึกด้านในเครื่องยนต์ต่างๆ

ฟิลเลอร์เกจ วัดเกลียวนอก

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดเกลียวนอก ดายจะติดตั้งในด้ามทีมีขนาดความโตเดียวกันกับดาย และจะมีตัวดายตัวเดียวในการตัดเกลียวนอกดายจะมีอยู่ 2 แบบ ได้แก่
1. แบบตายตัว แบบนี้ใช้ทำเกลียว นอกที่มีขนาดไม่เกิน 16 มิลลิเมตร
2. แบบปรับได้ แบบนี้ใช้ทำเกลียวนอกที่มีขนาดโตกว่า 16 มิลลิเมตรขึ้นไปสามารถปรับทำการดายได้ 2-3 ครั้ง ด้วยการปรับขนาดที่ตัวดายด้วยสกรูปรับด้ามจับดาย

ฟิลเลอร์เกจ
ฟิลเลอร์เกจ ตัวเกลียวนอก

วิธีใช้ ฟิลเลอร์เกจวัดเกลียวนอก
1. ให้ใช้ตะไบ หรือ หินเจียระไน หรือเครืองกลึงลมุมปลายแกนประมาณ 20 องศาและยาว 2 มิลิเมตร เพื่อให้การตัดเกลียวฟันแรกง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. จับชิ้นงานให้แน่นและตั้งฉาก ขณะที่ตัดเกลียวนอกต้องปรับด้ามขันให้ตั้งฉากกับชิ้นงานให้หมุนดันเข้าและคลายออกประมาณ ¼ รอบสลับกันเช่นเดียวกับการทำให้เกลียวในและควรหยอดสารหล่อเย็นหรือน้ำมันหล่อลื่นเพื่อระบายความร้อน ลดความฝืด และไล่เศษโลหะออกจากชิ้นงาน

ฟิลเลอร์เกจ
ฟิลเลอร์เกจวัดเกลียวนอก สามารถวัดความึกกที่มีขนาดเล็กต่างๆได้

ข้อควรระวัง เมื่อต้องการทำเกลียวในหรือเกลียวนอก ให้ทำงานด้วยความระมัดระวังดอกต๊าปจะหักง่ายเมื่อใช้ดอกต๊าปหรือดายทำเกลียว จะต้องหมุนเดินหน้าตามเข็มนาฬิกาเพื่อตัดเกลียว และหมุนถอยหลังทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลายเศษโลหะ ในทางปฏิบัติ ¼ รอบและถอยหลัง ¼ รอบการหมุนอัดเดินหน้าโดยไม่หมุนถอนหลังคลายเศษโลหะจะทหให้ดอกต๊าปหรือดายแตกหักเสียหาย

การบำรุงรักษา ฟิลเลอร์เกจ

 1. เมื่อตัดเกลียวชิ้นงานเหล็กกล้า ให้หล่อลื่นด้วยสารหล่อเย็นหรือน้ำมันหล่อลื่น
 2. เมื่อตัดเกลียวโลหะอลูมิเนียม ให้ใช้น้ำมันก๊าดหล่อลื่น และเมื่อตัดเกลียวโลหะทองเหลืองหรือเหล็กหล่อ ไม่ต้องหล่อลื่น
 3. ทำความสะอาดชุดต๊าป ดาย และด้ามขัน
 4. ชโลมน้ำมันหล่อลื่นบางๆก่อนเก็บในกล่อง

เช็คราคา ฟิลเลอร์เกจ

What do you think?

Written by admin_measuring

Comments

Leave a Reply
 1. เรียน ฝ่ายขาย

  ขอใบเสนอราคา

  ฟิลเลอร์เกจ ยาว 4 นิ้ว

  วัสดุเป็นสเตนเลสทองเหลือง จำนวน 1 ชุด

  พร้อมแนบรูปสินค้าตามใบเสนอราคาให้ด้วยนะคะ

  ขอบคุณค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0
ตลับเมตร

ความลับ ตลับเมตร ที่ซ่อนอยู่ คุณอาจไม่รู้มาก่อน

ตลับเมตร

คุณเข้าใจวิธีการอ่านค่าของ ตลับเมตร มากน้อยแค่ไหน?